Už je téměř připraveno

Milí závodníci.
Terén jsme vám projeli, mapa s kontrolami je hotová a Vám doporučujeme přečíst si podrobnější propozice. Zde se mimo jiné dozvíte, jak to bude s morovou kontrolou a kolik bodů bude za sebrání všech černých kontrol.

Startujeme

Přihlášky byly spuštěny! Všechny potřebné informace najdete v propozicích.

Nová krev

Už se to blíží!
Milí přátelé, cyklisti, srdečně vás zve nový člen Stratég týmu na jubilejní 10.ročník. Jakožto syn hlavního pořadatele jsem byl pověřen uspořádat tento neobyčejný závod. Letos se Stratég bude konat na východ přes Labe od Děčínského Sněžníku, jako před čtyřmi lety. To že s novou krví přicházejí nové nápady, to je samozřejmě pravda a proto se můžete těšit na nový systém kategorii kontrol velmi vypočítavou tajenku a Morovou kontrolu. Tento závod není primárně stavěn za účelem závodním ale především požitkovým, to znamená o že o dostatečnou dávku kvalitních výhledů a kuriózních míst nebude nouze. Krása však neubírá na náročnosti a tak aby pak jeden ze samého kochání neskončil za hřbitovní zdí :). Už se na vás těší Honza, Marťas a Semish.

Stratég 2016

Ahoj cyklisti.
Nastupuje nová generace, tak se těšte na nové nápady. Stratég bude 9. července a rozhodně vás nezklame! Za (starý) pořadatelský tým Vás zvou Marťas a Semish.